تنصیف اموال در طلاق

تنصیف اموال در طلاق

تنصیف اموال زوج در هنگام طلاق یکی از شروط ضمن عقد است که زوجه و زوج هنگام عقد نکاح در مورد آن با یکدیگر توافق می کنند .

تنصیف اموال جدای از مهریه زن و جزء حقوق مالی خانم است. چنانچه زوج شرط تنصیف اموال را در عقدنامه امضا کرده باشد باید در زمان طلاق ، دارایی خود را که از زمان عقد نکاح تا طلاق به دست آورده است را با زوجه تا (نصف دارایی) تقسیم نماید و تعیین مقدار آن از یک تا پنجاه درصد بر عهده ی دادگاه است .

برای تنصیف اموال در زمان طلاق شرایطی وجود دارد که عبارتند از :
۱- طلاق باید از سوی زوج مطرح شود و دلیل طلاق نشوز زوجه نباشد .
۲- در طلاق به درخواست زوجه و طلاق توافقی ، به زن تنصیف اموال تعلق نمی گیرد .
۳- برای تنصیف اموال باید طلاق واقع شود یعنی به صرف صدور حکم طلاق ، تنصیف اموال اجرا نمی شود و باید حتماً حکم طلاق اجرا و ثبت شود .
وکیل طلاق موسسه حقوقی دادآرمان می تواند زوجین را در مورد شرایط اجرای تنصیف اموال در زمان طلاق راهنمایی کند .

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

دیدگاهتان را بنویسید