توانایی داوطلب در هر یک از نمرات آزمون OET چگونه است؟

همان طور که گفته شد نمرات آزمون OET از نمره 0 تا 500 و در پنج سطح مشخص می شود. توانایی و مهارت داوطلبان در استفاده از زبان انگلیسی در هر یک از نمرات آزمون OET عبارتند از:

1- سطح A نمره 450 تا 500

مهارت زبان انگلیسی داوطلب در سطح A بسیار بالا است و توانایی برقراری ارتباط روان و صحیح را با مخاطبان دارد و گفتار نوشتاری یا شفاهی را به آسانی درک می‌کند.

2- سطح B نمره 350 تا 440

داوطلب در سطح B توانایی برقراری ارتباط موثر با مخاطبان را دارد، اما برخی اشتباهات نیز در استفاده از زبان انگلیسی وجود دارد که مانع از برقراری ارتباط نمی ‌شود.

3- سطح C نمره 200 تا 340

در سطح C داوطلب در استفاده از زبان انگلیسی اشتباهاتی دارد، اما توانایی برقراری ارتباط مناسب با مخاطبان را با وجود اشتباهاتی که گاهی رخ می ‌دهد را دارد و گاهی ممکن است نیاز به توضیح داشته باشد.

5- سطح D نمره 100 تا 190

داوطلب در سطح D توانایی تعامل و درک وظایف ساده و معمول را دارد، اما ممکن است نیاز به توضیح داشته باشد و اشتباهاتی رخ می‌ دهد که موجب ایجاد ضعف در ارتباط با مخاطبان می ‌شود.

6- سطح E نمره 0 تا 90

سطح E پایین ترین سطح آزمون OET است و داوطلب توانایی درک عبارات آشنا و اساسی زبان انگلیسی را دارد و در صورتی می ‌تواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند که طرف مقابل آماده شفاف سازی اطلاعات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید