حقوق مالی زن در طلاق

مهمترین موضوع در طلاق برای زوجین ، حقوق آنها است و هر یک از زوجین می خواهد بداند در طلاق ، چه حقوقی دارد و بهترین راه برای کسب آگاهی از حقوق زوجین در طلاق ، مشورت کردن با وکیل طلاق موسسه حقوقی دادآرمان است . از مهمترین مسائل طلاق ، حقوق مالی زوجه است و دادگاه تا در مورد حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نکند ، حکم طلاق را صادر نمی کند حقوق مالی زوجه عبارتند از :
مهریه ، نفقه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، تنصیف اموال ، استرداد جهیزیه

مهریه زوجه در طلاق

مهریه مهمترین حقوق مالی زوجه است که در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و درخواست طلاق به هر علتی که باشد ، باز هم مهریه به زن تعلق می گیرد و تا زوج مهریه زن را ندهد ، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی کند و چنانچه زوج نتواند مهریه زن را یکجا پراخت نماید ، باید با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه خانواده و اثبات اعسار خود ، مهریه زوجه را به صورت اقساطی پرداخت نماید . در تمام این مراحل زوجه یا زوج می توانند با اختیار کردن یک وکیل طلاق خوب به حقوق خود دست یابند .

نفقه زوجه در طلاق

یکی دیگر از حقوق مالی زوجه نفقه می باشد . نفقه به مخارج زندگی زوجه گفته می شود که طبق قانون پرداخت آن بر عهده ی شوهر می باشد . نفقه در هر شرایطی به زوجه تعلق می گیرد ، جز در مواردی که طلاق از سوی زوج به دلیل نشوز زوجه باشد ، در این صورت زن مستحق دریافت نفقه نخواهد بود .

نفقه ی زن توسط کارشناس دادگاه تعیین می شود و مبلغ مشخصی ندارد و مقدار آن به برخی عوامل بستگی دارد که کارشناس دادگاه برای تعیین نفقه زن آنها را مد نظر قرار می دهد .

زن می تواند برای دریافت نفقه ی معوقه ی خود از یک وکیل طلاق کمک بگیرد.

یکی از حقوقی که به زن تعلق می گیرد و مرد ملزم به پرداخت آن است ؛ اجرت المثل ایام زوجیت است .

اجرت المثل ایام زوجیت دستمزد زوجه است که برای انجام کارهای خانه داری که به دستور شوهر انجام داده است به شرطی که آن کارها را به قصد تبرع و رایگان انجام نداده باشد .

زوجه برای مطالبه ی اجرت المثل باید در دادگاه ثابت کند که کارهای خانه داری را به دستور شوهر و به قصد دریافت دستمزد انجام داده است .

مقدار اجرت المثل نیز مانند نفقه توسط کارشناس دادگاه تعیین می شود و مقدار آن با توجه به برخی عوامل برای زنان متفاوت است . چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد و دلیل طلاق نشوز زوجه باشد و مرد نشوز همسر خود را در دادگاه اثبات نماید ، به وی اجرت المثل ایام زوجیت تعلق نخواهد گرفت .

وکیل طلاق می تواند زوجه را برای مطالبه ی اجرت المثل راهنمایی کند و وکالت او را در پرونده ی طلاق قبول نماید.

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

دیدگاهتان را بنویسید