طلاق غیابی چیست ؟

طلاق غیابی از سوی زوج : هرگاه زوج ، دادخواست طلاق دهد و زوجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه هم ندهد و وکیل طلاق هم اختیار نکند تا در جلسات دادگاه حضور پیدا کند ، دادگاه حکم طلاق را غیابی صادر می کند و مرد باید حقوق مالی زوجه را پرداخت کند و حکم طلاق را اجرا نماید و طلاق غیابی را در دفترخانه رسمی طلاق ثبت کند .
طلاق غیابی از سوی زوجه : برای طلاق غیابی از سوی زوجه دو حالت متصور است :
۱- چنانچه زن با دلایل محکمه پسند که در مطالب قبل به آنها اشاره کردیم ، دادخواست طلاق را مطرح کند و زوج یا وکیل طلاق وی در جلسات دادگاه حاضر نشوند و برای دفاع از خود لایحه نیز تقدیم نکند . دادگاه پس از تعیین تکلیف در مورد مسائل مربوط به طلاق مانند مهریه، اجرت المثل …. ، حکم طلاق غیابی را به نفع زوجه صادر می کند .
۲- هرگاه شوهر به مدت چهار سال غایب مفقودالاثر باشد و اثری از وی پیدا نشود ، زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق غیابی نماید و دادگاه پس از طی مراحل قانونی یعنی سه نوبت انتشار آگهی در روزنامه محلی و روزنامه های کثیرالانتشار ، چنانچه زوج پیدا نشود ، حکم طلاق غیابی را صادر می کند .
* نکته : هرگاه زن بخواهد با وکالتنامه ی طلاق که در اختیار دارد طلاق بگیرد ، حکم طلاق صادره از سوی دادگاه غیابی نمی باشد ،

چون زوجه به جای زوج یک وکیل طلاق (وکیل مع الواسطه) اختیار می کند و به دلیل حضور وکیل طلاق شوهر در پرونده دیگر طلاق ، غیابی محسوب نمی شود و طلاق توافقی است .درباره نکات مربوط به این موضوع می توانید از مشاوره های رایگان موسسه حقوقی دادآرمان استفاده کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

دیدگاهتان را بنویسید