مهریه زن نازا – وکالت

 
“>مهریه زن نازا
 
یکی از مهمترین حقوقی که در ازدواج به زن داده می شود مهریه است. مهریه چه عندالمطالبه باشد و چه در صورت استطاعت، به محض وقوع عقد به ملکیت زن در می آید و در صورت مطالبه زن، مرد مکلف به پرداخت مهریه خواهد بود. البته طبق قانون در مواردی ممکن است زن از حق مهریه محروم شود اما این موارد استثنایی و بسیار نادر است. حال سوالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که آیا به زن نابارور مهریه تعلق می گیرد؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله به بررسی مالکیت زن بر مهریه، مهریه متعلق به زن و مهریه زنان نازا می پردازیم.
 
مالکیت زن بر مهریه چگونه است؟
 
طبق ماده 1082 قانون مدنی «به مجرد عقد زوجه مالک مهر می شود و می تواند هر تصرفی را که بخواهد تصرف کند». بر اساس این ماده، مالکیت زن بر مهریه به محض انعقاد عقد است. یکی از آثار مالکیت زن بر مهر این است که به محض وقوع عقد می تواند تمام مهریه را مطالبه کند یا مهریه را به شوهر بدهد.البته نکته مهمی که باید به آن اشاره کنیم این است که زن به محض وقوع عقد صاحب مهریه می شود اما اگر قبل از عقد از شوهرش جدا شود مثلاً در دوران عقد فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد. یعنی زن زمانی می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند که بین زوجین رابطه زناشویی برقرار شده باشد.
 
تعلق گرفتن مهریه به زن
 
همانطور که گفته شد در شرایط عادی زن به محض وقوع عقد و دادن مهریه به او صاحب مهر می شود و مرد موظف است به محض مطالبه زن مهریه را بپردازد. البته مواردی وجود دارد که به موجب آن مهریه به زن تعلق نمی گیرد. مثلاً اگر به دلایلی عقد باطل بوده و رابطه زناشویی بین زوجین برقرار نشده باشد. یا اینکه زن و مرد مهریه ای تعیین نکرده باشند و زن قبل از تعیین مهر بمیرد و رابطه زناشویی برقرار نشده باشد.
 
ناباروری زن و تاثیر آن روی مهریه
 
سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا به زن نابارور نیز مهریه می دهند؟ شرایط مهریه زن نابارور چیست؟ پاسخ به این سوالات با در نظر گرفتن مالکیت زن بر مهریه آسانتر می شود. یعنی همان طور که گفتیم هر زنی به محض ازدواج، مالک مهریه ای می شود که به او داده شده است; حتی یک زن نازا.بنابراین اگر زن نابارور رابطه زناشویی داشته باشد مستحق تمام مهریه است و از مواردی نیست که مهریه تعلق نگیرد. اما اگر قبل از وقوع عقد، عقد به طلاق منتهی شده باشد و زن عقیم باشد، فقط نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد. زیرا در دوران عقد مهریه زن نصف می شود. نکته مهم در این زمینه این است که ناباروری زن عیب محسوب نمی شود و مرد نمی تواند به دلیل ناباروری زنانه ازدواج خود را فسخ کند.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید