نحوه مراحل اجرای مهریه در دوران عقد

 
نحوه و مراحل اجرای مهریه در دوران عقد چگونه است؟
 
 یکی از راه های مطالبه مهریه اجرای مهریه طی مراحل قانونی آن است. بین مدت عقد و بعد از آن تفاوتی وجود ندارد و زنان نیز می توانند در مدت عقد مهریه را اعمال کنند و از این بابت هیچ اثر و عواقبی برای آنان نخواهد داشت.
در مورد نحوه و مراحل اجرای مهریه در دوران عقد باید گفت: بین نحوه و مراحل اجرای مهریه در دوران عقد با نحوه و مراحل دیگر دوره ها مانند زمان طلاق تفاوتی وجود ندارد. یا در طول زندگی نحوه و مراحل اجرای مهریه در دوران عقد نیز مانند سایر مراحل زندگی مشترک به شرح زیر است:
در مرحله اول نحوه و مراحل اجرای مهریه ضمن عقد، زوجه باید به دفتر ازدواج محل وقوع عقد مراجعه کرده و فرم درخواست مهریه را برای اجرای مهریه ضمن عقد از طریق ثبت تکمیل کند. به این ترتیب زن می تواند پس از چهار بار استعلام از مراجع ثبتی، از طریق راهور، مخابرات، اداره ثبت اسناد و املاک، بانک ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی توسعه، اموال مرد را تصرف و با فروش در مزایده، مهریه خود را دریافت کند.
 
این روش بهترین راه برای اجرای مهریه در دوران عقد است و آثار و عواقب آن مصادره و فروش اموال مرد در مزایده است.
مرحله دوم در نحوه و مراحل اجرای مهریه ضمن عقد، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه دادخواست مطالبه مهریه است. در صورتی که زوج در استعلام های ثبتی دارایی دارای سند رسمی نبوده و یا دارایی وی کفاف مهریه را نداشته باشد، زوجه می تواند از این طریق نسبت به اجرای مهریه در دوران عقد اقدام نماید. این روش اگرچه بهترین راه برای دریافت مهریه نیست، اما راهی برای احقاق حقوق قانونی زنان است. آثار و پیامدهای این شیوه اجرای مهریه در دوران عقد می تواند صدور حکم جلب زوج یا تقسیط مهریه در صورت قبول دیون خود باشد.
 
 

دیدگاهتان را بنویسید