هزینه وکیل طلاق

هزینه وکیل طلاق

دادخواست طلاق مانند دیگر دعاوی ، در چند مرحله رسیدگی می شود و چنانچه زوج یا زوجه برای پیگیری پرونده ی طلاق خود به یک وکیل طلاق وکالت داده باشند باید هزینه وکیل طلاق یا حق الوکاله ی وکیل را در هر مرحله از دادرسی پرداخت نمایند ؛ مثلاً در مرحله ی بدوی (نخستین) هزینه وکیل طلاق را در خصوص مرحله ی بدوی پرداخت می نمایند و چنانچه پس از صدور رأی بدوی با دادخواست هر یک از طرفین ، پرونده ی طلاق وارد مرحله ی تجدیدنظر شود ، سپس باید هزینه ی وکیل طلاق در مرحله ی تجدیدنظر نیز به وکیل پرداخت شود و در مورد مرحله ی فرجام خواهی نیز به همین ترتیب خواهد بود .
چنانچه موکل از ادامه ی پیگیری پرونده ی خود منصرف شود ، فقط تا مرحله ای که وکیل طلاق در پرونده حضور داشته است ، هزینه وکیل طلاق پرداخت می شود .
همچنین تعیین مبلغ و نحوه ی پرداخت هزینه وکیل طلاق با توافق وکیل و موکل و انعقاد قرارداد می باشد .می توانید درباره این موضوع از مشاوره های رایگان موسسه حقوقی دادآرمان بهره مند شوید.

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما : ]

دیدگاهتان را بنویسید